Nyheter

OM HIV

Stora medicinska framsteg har gjorts sedan hiv upptäcktes i Sverige 1982. Här kan du läsa mer om dagens medicinska behandling av hiv och hur medicinerna påverkar livet för personer med hiv och förebygger överföring av hiv.

Hiv står för humant immunbristvirus. Det är ett virus som förstör immunsystemet så att kroppen inte längre kan skydda sig mot vissa sjukdomar.

Om en person med hiv inte får behandling utvecklas på sikt en mängd följdsjukdomar och det livshotande sjukdomstillståndet aids, acquired Immunodeficiency Syndrome, det vill säga förvärvat immunbristsyndrom.

Med välfungerande hivbehandling går det däremot att leva lika länge som en person utan hiv. Därför är det viktigt att känna till sin hivstatus.

SÅ HÄR ÖVERFÖRS HIV

Hiv är ett virus som kan infektera vem som helst. Obehandlad hiv kan överföras via sexuella kontakter, såsom vid oskyddade vaginala, anala och orala samlag, vid graviditet, förlossning och amning samt om hivinfekterat blod överförs exempelvis via blodtransfusion eller delning av injektionsverktyg med någon som har hiv. Ofta sker överföringen av hiv när en person som har hiv inte vet om sin hivstatus.

Om hivinfektionen är obehandlad är överföringsrisken störst under de allra första månaderna när virusnivåerna är särskilt höga. Risken för överföring av hiv är också högre när immunsystemet sviktar, under sjukdomstillståndet aids med dess olika följdsjukdomar. Aids går i de allra flesta fall att häva genom hivmediciner, även om hivinfektionen alltid finns kvar.

Hiv kan inte botas utan är en kronisk sjukdom att leva med. Dagens hivmediciner är så effektiva att de sänker viruset till omätbara nivåer. Det innebär att personer som har välbehandlad hiv, det vill säga där virusnivån är minimal, inte behöver berätta om sin hivinfektion innan sex och heller inte behöver använda kondom. Det är alltid den behandlande läkaren som gör den medicinska bedömningen och anpassar förhållningsreglerna.

Om riksförbundet

Vårt syfte är att samla alla människor med utländskt bakgrund och drabbats av hiv, hepatiter och andra STI för att erbjuda kontakt, information/utbildning, kamratligt umgänge och stödverksamhet.

Medlemsansökan

Oasen arbetar med kulturanpassad kamratstödjande verksamhet. Gruppen kommer från olika länder och består av personer med olika kulturell kompetens Bli medlem idag och var med att bidra.

Kontakta oss

Behöver du prata med någon i samma situation på svenska, engelska eller franska? Vi tillhandahåller flera olika förutsättningar för att du enkelt skall kunna komma i kontakt med oss.