Om Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen

Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen verksamhets mål är ett ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet riks förening. 

Riks mål är att samla människor med utländskt bakgrund och deras anhöriga som drabbats av hiv, hepatiter och andra överförda smittsam sjukdomar till ett stödjande och psykosocial verksamhet. Målgruppen kommer från Afrika i södra om Sahara med hög Hiv-endemisk där de har levt länge med en stor skam

Oasen Historia

 • År 1994 samlades ca 20 afrikaner i Stockholm för att fira Jul. Dessa hade alla fått diagnosen HIV efter ankomsten till Sverige och majoriteten saknade kontakt med olycksbröder/ -systrar. Efter denna sammankomst framkom önskemål om fortsatta träffar.
 • År 1995 startades projektet OASEN med Huddinge sjukhus som bas. Oasen fick snabbt kontakt med hiv mottagningar, infektionskliniker, afrikanska organisationer och enskilda afrikaner från hela landet.
 • År 2000 bildades Kamratföreningen Oasen efter en diskussion om hur sammanslutningen av afrikaner i Sverige med hiv och deras anhöriga, i likhet svenska hiv-positiva, kunde permanentas i form av en organisation
 • År 2010, fick Kamratföreningen Oasen besök av Socialstyrelsen. Rapporten efter besöket rekommenderade att närma sina medlemmar runt i landet.
 • År 2011, årsmöte godkände ett nytt flödesdiagram för att börja aktiviteter i regionerna och inkludera alla människor med utländsk bakgrund som lever med blodsmitta i vår verksamhet. Samtidigt ska utses en samordnare för Oasens aktiviteter.
 • År 2014 årsmöte godkände Oasen som ett riksförbund med start den 01-01-2015

Idag har vi 4 regioner runt om i landet.

 1. Lokal Oasen Norr
 2. Lokal Oasen Mitt
 3. Lokal Oasen Väst
 4. Lokal Oasen Syd

Riksförbundet har sitt säte i Örebro men samordnare jobbar hemma i Motala

Lustigkullevägen 24 A

59147 Motala

E-post: kfoasen@yahoo.se

Hem sida: www.kfoasen.se

Oasen följer det övergripande mål i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar som är att begränsa spridning av hivinfektion och andra sexuellt överförda och blodburna infektioner, samt begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och den enskilde. Tre delmål att prioriteras

 • Att behovs- och kunskapsbaserade hälsofrämjande och förebyggande insatser nått relevanta målgrupper, såväl hela befolkningen
 • Att tidigt identifiera och behandla hivinfektion
 • Att stigma och diskriminering relaterad till hivinfektion minimeras, och att personer som lever med hivinfektion kan berätta om sin infektion utan oro för att särbehandlas.

Vi räknar nå målen genom

 1. Kontakt, utbildning, information eller olika former av stödjande socialt arbete i syfte att bidra till att förebygga spridning av hiv och aids eller andra överförbara sjukdomar. 
 2. Förstärka regioners stödverksamhet genom att gruppera de behövliga målgrupperna från alla regioner för att erbjuda samtalsgrupper
 3. Förbättra våra arbetsmetoder för att nå alla patienter/migranter där de är i total anonymitet för att verka för en begränsning av HIV-epidemin och dess konsekvenser.
 4. Kunskap om hiv för att minska stigmatisering av de som lever med hiv. 

Oasens målgrupper

 1. Personer som lever med hiv deras anhöriga

Dessa är våra aktiva medlemmar, de passiva medlemmarna som har avbrutit verksamheten men med vilka vi är i kontakt och de potentiella medlemmarna som är de som alltid tvekar att komma med i vår verksamhet och vi besöker hemma

 • Personer som lever med hepatit C

Dessa är några av våra aktiva medlemmar som är under behandling. Behandlingen mot hepatit C har förbättrats vad gäller tid och behandling. Tyvärr tror de att det är på grund av hiv att de har hepatiten

 • Personer med ursprung i hög endemiska områden/migranter

Det är migranterna från Afrika söder om Sahara som tillhör tre grupper, asylsökande i flyktings läge, ensamma kommande barn och familjer anhöriginvandrare. Vi stöder dem genom de tjänster som är ansvariga för att värda dem tills de får sina uppehållstillstånd för att enkelt kunna integrera föreningen

Aktuellt

Ändringar som ska börja 2022

Beslut om Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen omstruktureringen

Riksårsmöte 2020 har godkänt att gruppera alla 9 regioner i fyra stora regioner för mer effektivitet

Motivationen är att ju färre medlemmar, desto mer självdiskriminering. Erfarenheten har visat att våra medlemmar inte vågar prata när de är med grannar som de delar livet varje dag men å andra sidan känner sig väldigt bekväma när de är med människor som de sällan träffar för även utbytena blir intressanta. Genom en gruppering övervinner snabbt rädsla och deltar i alla aktiviteter

Dessutom hjälpen till ansökan inom Folkhälsomyndighet som ska gälla grupperande regioner blir lätt om det gäller mindre regioner. Vi bör tänka kollektivt eftersom Oasen är unik. Om

ett alternativ misslyckas, måste vi arbeta tillsammans för att avhjälpa det

Årsmötet 2020 godkänner fyra stora regioner

 1. Västmanland, Stockholm, Örebro och Gotland:                Oasen Väst
 2. Östergötland, Kronoberg och Västra Götaland:                Oasen Syd
 3. Norrbotten:                                                                                     Oasen Norr
 4. Jämtland och Gävleborg:                                                            Oasen Mitt
 • Alla regioner uppmanas att följa detta beslut och kommer att anta nya stadgar och nya styrande organ
 • Den nya organisationen kommer att skickas till Folkhälsomyndigheten för att informera om förändringar när det gäller bidragsansökan 2021 som ska gälla de fyra regioner.